Varje dag sker flera miljontals sökningar på Google i Sverige, som har drygt 94 % av marknaden. Vikten för företag att synas högt upp bland Googles sökträffar är därför stor. Detta ger en unik möjlighet att finnas lättillgänglig för potentiella kunder som söker efter just det man erbjuder. På så sätt når man sin målgrupp direkt. SEO, eller sökmotoroptimering, handlar just om olika metoder för att få sin hemsida högt rankad bland sökmotorernas sökträffar. Eftersom detta generar mer trafik och besökare är Google en viktig marknadsföringskanal och SEO en kostnadseffektiv metod.

Google främsta uppgift är att ta fram relevanta sidor utifrån sökordet eller sökfrasen i fråga. En hemsidas ranking bland sökresultaten är beroende av hur väl Google kan läsa av och presentera sidan och handlar därför inte om företagets omsättning eller storlek. För att filtrera bland biljoner hemsidor på nätet använder Google sig av olika algoritmer som ständigt utvecklas och uppdateras. Genom sökmotoroptimering drar man nytta av denna filtrering och påverkar hemsidans synlighet.

Algoritmerna tar både hänsyn till intern liksom extern information om företaget eller hemsidan i fråga. När man arbetar med dessa två delar kallas det för on-page respektive off-page SEO.

On-page SEO

Hemsidans struktur spelar en viktig roll eftersom konstruktionen styr hur väl Google kan indexera sidan. Detta är viktigt att planera när man bygger och programmerar sin webbplats. Här är det förslagsvis bra att arbeta med olika undersidor och tydliga URL-strukturer. Likaså är det viktigt att förstå metataggarnas funktion och förse dem med rätt och bra innehåll.

Även det textliga innehållet är av vikt för en bra synlighet och placering. Google värderar rubriker högt och därför är det bra om sökorden man valt fokusera på finns med här. Varje rubrik ska vara unik och det är viktigt med beskrivningar till varje sida. För att få fram bra och relevanta sökord kan man genomföra en sökordsanalys. Den lägger en grund för det fortsatta arbetet. Analysen kan baseras på förslagsvis företagets utbud och affärsmål. Likaså kan olika verktyg hjälpa en ta fram de mest relevanta sökorden för den bransch eller nisch man befinner sig inom.

Hemsidans brödtexter är också viktiga att arbeta med. De ska vara kontextuellt relaterade till sökordet och vara korrekt skrivna eftersom stavfel kan dra ner sidans ranking. De får inte heller vara kopierade. Även bilder ska sökmotoroptimeras med hjälp av förklarande texter eftersom dessa inte kan indexeras av Google.

Sidan ska hållas uppdaterad och ta hänsyn till ändringar i Googles algoritmer. Likaså gäller det att ständig koll på sina konkurrenter för att behålla sin ranking hos sökmotorn. Sökmotoroptimering är därför en ständigt pågående process för företaget.